Profesional Contexpert

Servicii

–         Verificare si contabilizarea documentelor primare intocmite de beneficiar;

–         Inregistrarea documentelor primare in contabilitatea financiara;

–         Inregistrarea documentelor de gestiune in contabilitatea de gestiune;

–         Inregistrarea documentelor de productie in contabilitatea productiei;

–         Calculul pretulrui de cost al productiei finite si pentru productia vanduta;

–         Intocmirea statelor de plata a salariilor, conventii civile, calcule indemnizatii medicale;

–         Intocmirea calculelor de amortizare a mijloacelor fixe;

–         Calculul impozitului pe salarii si a impozitelor si taxelor legate de veniturile salariale;

–         Calculul taxelor de tipul TVA, accize etc., datorate statului;

–         Calculul impozitului  pe profit sau a impozitului pe venit;

–         Intocmirea declaratiilor de impozit pe profit, declartiile de TVA, declaratiile de impozite si taxe legate de salarii etc.

–         Depunerea declaratiilor la organele stabilite prin normele legale;

–         Intocmirea si arhivarea dosarului lunar de contabilitate, care cuprinde:

                   –         Note contabile;

                   –         Jurnale de cont;

                   –         Jurnale de facturi emise si primite;

                   –         Jurnalul de casa;

                   –         Jurnale de banca;

                   –         Registrul notelor contabile;

                   –         Jurnalul de operatiuni contabile lunare;

                   –         Balanta de Verificare

–         Completarea Registrului Jurnal si a Regisatrului Inventar;

–         Completarea Jurnalelor de cumparari si de vanzari (TVA);

–         Intocmirea Bilantului contabil (anual si semestrial);

–         Depunerea si sustinerea bilanturilor contabile;

–         Asistenta de specialitate financiar contabila;

–         Asistarea societatii in cazul controalelor din partea organelor de control;

–         Editarea periodica de cate ori este necesar, a listelor contabile:

             –         Balante analitice ale conturilor de terti (clienti, furnizori, debitori, creditori etc.);

             –         Fise lunare, cu componenta soldurilor conturilor de terti;

             –         Fise de analiza pe structura a veniturilor si cheltuielilor lunare si anuale;

             –         Fise de calcul al penalitatilor pentru plata cu intarziere a facturilor (la cerere);

–         Asistarea beneficiarului in cazul controalelor facute de organelle fiscale;

–         Acordarea de asistenta de specialitatea, privind cunoasterea legislatiei contabile si fiscale;

–         Atentionarea beneficiarului cu privirea la aparitia unor ordine, ordonante, legi etc. care au impact asupra activitatii sale economice;

–         Consiliera sub aspect financiar-contabil in debutul unor noi afaceri; 

–         Expertizarea unor lucrari contabile intocmite si gradul lor de corectitudine si legalitate;

–         Auditarea unor conturi contabile, cum ar fi: clientii, furnizorii, debitorii, creditorii, conturile bancare, conturile de imprumut etc

–         Auditarea anuala a Contului de Profit di Pierderi;  

–         Consultante privind modul de intocmire, circulatie si arhivare adocumentelor primare;

–         Consultanta asupra cheltuielilor deductibile si nedeductibile;

–         Consultanta cu privire la creditele fiscale;

–         Consultanta cu privire la facilitatile fiscale de care se poate beneficia;

–         Consultanta fiscala la demararea unor activitati economice;

–         Consultanta fiscala la inregistrarea unor societati comerciale noi.